Over ons

OVER LUCERNA

Het woord ‘Lucerna’ is afkomstig uit het Latijn en staat voor ‘lichtbron’. Dit is niet toevallig: Lucerna wil het pad van haar leerlingen verlichten. Want succes is niet toevallig!

De Lucerna scholengroep werd in 2003 opgericht met als doel onderwijs aan te bieden waar dynamisme, wetenschap en multiculturaliteit belangrijke troeven zijn. Wij zijn een scholengroep die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of levensbeschouwing. Vanuit onze visie hechten we veel belang aan de verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij, het leren en beheersen van democratische waarden en normen, de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten. Essentieel in het ontwikkelingsproces is een dynamische leeromgeving, die onze leerlingen op een positieve manier stimuleert om hun kwaliteiten en capaciteiten optimaal te ontplooien

HISTORIEK

In 2003 werd de eerste vestiging van het Lucernacollege geopend in Brussel, waar men begon met 20 leerlingen, enkele leerkrachten en een directeur. Het schoolgebouw was nog amper een school en zat in een kantorencomplex, maar de ambities waren groot en zo ook de inzet van alle betrokkenen. Binnen één jaar al was de Lucernaschool uitgegroeid tot vier vestigingen in het secundair onderwijs (te Antwerpen, Brussel, Gent en Genk), met een totaal van 280 leerlingen en werden de doelstellingen van de Vlaamse overheid voor het recht op subsidiering behaald (waarvoor een minimum leerlingenaantal van 250 vereist is). De oprichting van Lucerna was mogelijk gemaakt door de vzw Inrichtende Macht Lucerna, een vereniging van academici en ondernemers. Er was één belangrijk doel: een school creëren waar dynamiek, wetenschap, multiculturaliteit en individuele ondersteuning de onderscheidende troeven waren. Deze doelstellingen zijn gesteund op de drie pijlers van leerling, leerkracht en ouders.

KOM MEER TE WETEN OVER LUCERNA

We beantwoorden graag al je vragen

ONZE TROEVEN

1. Mentoring

Onderwijs mag niet enkel gericht zijn op de leerling. Ook de leerkracht dient zich continu bij te scholen om nog beter les te geven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben ook ouders een dosis begeleiding nodig. Tegenwoordig werken beide ouders en daardoor is het voor hen niet evident om veel tijd met hun kinderen door te brengen. Daarom is het van belang dat ze de kostbare tijd die ze met hun kinderen delen, doorbrengen met het oog op hun gezonde emotionele en intellectuele ontwikkeling.

De driehoek ouders – leerling – leerkracht is van fundamenteel belang voor Lucerna. Een gestructureerde ouderbegeleiding biedt de nodige ondersteuning bij de opvoeding van de leerlingen. Een nauw contact – zowel formeel als informeel – tussen ouders, leerlingen en school resulteert in een wederzijds vertrouwen dat de basis vormt voor de optimale ontplooiing van de leerlingen. Tijdens ouderseminaries, waarin opvoedkundige items behandeld worden, scholen ook ouders zich bij.

2. Burgerzin

Onderwijs mag niet enkel gericht zijn op de leerling. Ook de leerkracht dient zich continu bij te scholen om nog beter les te geven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben ook ouders een dosis begeleiding nodig. Tegenwoordig werken beide ouders en daardoor is het voor hen niet evident om veel tijd met hun kinderen door te brengen. Daarom is het van belang dat ze de kostbare tijd die ze met hun kinderen delen, doorbrengen met het oog op hun gezonde emotionele en intellectuele ontwikkeling.

De driehoek ouders – leerling – leerkracht is van fundamenteel belang voor Lucerna. Een gestructureerde ouderbegeleiding biedt de nodige ondersteuning bij de opvoeding van de leerlingen. Een nauw contact – zowel formeel als informeel – tussen ouders, leerlingen en school resulteert in een wederzijds vertrouwen dat de basis vormt voor de optimale ontplooiing van de leerlingen. Tijdens ouderseminaries, waarin opvoedkundige items behandeld worden, scholen ook ouders zich bij.

3. Talent

De taak van de leerkracht beperkt zich niet enkel tot kennisoverdracht maar bevat ook de zoektocht naar het geniale in de leerling. Lucerna biedt naast klassiek onderwijs een waaier aan activiteiten waarin de horizon verruimd wordt en nieuwe talenten kunnen ontdekt worden.

Elk kind is immers talentvol, maar niet elk kind krijgt altijd de kans om zijn persoonlijke mogelijkheden te ontdekken. Daarom beschouwt de leerkracht het als zijn taak om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn genialiteit. De leerling krijgt door deze ontdekking de kans om zijn talenten te ontplooien en uit te blinken als persoon.

4. Innovatie

Lucerna wendt met expertise en efficiëntie moderne middelen aan ter ondersteuning van het aangeboden innovatief onderwijs en de omkadering ervan.

Uiteraard uit zich dat in het integreren van ICT in de lessen en opdrachten die leerlingen krijgen. Daarnaast beschikt de school over meerdere smartboards waardoor digitalisering nog eenvoudiger gerealiseerd kan worden. Al deze toepassingen, waaronder ook de iPadklas, bereiden de leerlingen optimaal voor tot leren en werken in het digitale tijdperk.

Bij het innovatief onderwijs zoals Lucerna dat aanbiedt, is het van nabij opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van technologie en internet een vanzelfsprekendheid. Deze ontwikkelingen worden zo snel en efficiënt mogelijk geïntegreerd in onze lessen. We beperken ons niet tot klassieke middelen, maar wenden ook moderne, actuele middelen aan zoals o.a. de sociale media die haast niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse leven.