Zorgvisie

Zorgvisie

Als Basisschool Lucerna Hoboken willen we dat alle leerlingen tot leren komen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Om dit te realiseren trachten we als school de nodige ondersteuning te bieden. We hanteren hiervoor het referentiekader van handelingsgericht werken waarbij we aandacht besteden aan de verschillende uitgangspunten. Daarnaast leggen we de focus op de krachtlijn ‘harmonische ontwikkeling van elke leerling’ waarbij we rekening houden met de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling van de leerlingen.

We hebben een sterke brede basiszorg waarbij de klasleerkrachten actief en doelgericht acties ondernemen om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich verder ontwikkelen en tot leren komen.

Vanuit de Zorg wordt er doelgericht gewerkt. Er is een actieve zorgwerking waar de klasleerkrachten en de zorgleerkrachten op maat met de juiste ondersteuning de leerlingen begeleiden in het aanleren en verwerven van de leerinhouden.

Natuurlijk is een goede communicatie en wisselwerking met de ouders heel belangrijk. De betrokkenheid van de ouders zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan om de leerlingen verder te helpen.

Daarnaast schakelen we als school de externe partners (CLB, Ondersteuningsnetwerk, pedagogische begeleidingsdienst…) in om advies te vragen zodat we de leerlingen goed kunnen begeleiden. Dankzij al deze samenwerkingen staan we sterk in het begeleiden van de leerlingen